lawcom

Uurtarieven

Lawcom bedrijfsadvocaten

Wij streven absolute transparantie en duidelijkheid na

U wil geen financiële verrassingen, wij willen een correcte vergoeding. Wij hebben twee systemen uitgewerkt.

Systeem 1 : uurtarief

Ons uurloontarief varieert van 85€ (excl. BTW)  tot 150€ (excl. BTW), al naargelang de omvang en complexiteit van het dossier. Vooraf wordt het exacte uurloontarief overeengekomen.  Voor de kosten van het dossier wordt een vast tarief van 10% aangerekend van het ereloontarief. Vooraleer het dossier wordt opgestart wordt daarenboven een schatting gegeven van de totale kostprijs van het dossier.

 

Systeem 2 : juridisch abonnement

U wenst een geprivilegieerde samenwerking waarbij u uw advocaat voor elk juridisch probleem of vraag kunt contacteren zonder dat de kostprijs de pan uit swingt?

Aan de hand van de “in house-formule” stellen wij samen met u een juridisch begeleidingspakket op maat van uw bedrijf samen.  Dit omvat tegen een vaste maandelijkse of jaarlijkse vergoeding (vanaf € 95/maand) :

  • Legal audit van het bedrijf : de structuur van het bedrijf, handelscontracten, arbeidscontracten, enz. worden vanuit juridisch oogpunt onderzocht ; valkuilen worden opgemerkt en verbeteringen voorgesteld.
  • Permanente beschikbaarheid voor adviesverlening : U ontvangt binnen de 48u een antwoord op uw kleine en grotere juridische vragen.
  • Opstellen van contracten en juridische documenten (ingebrekestellingen, antwoorden op ingebrekestellingen, opzegbrieven, …)
  • Debiteurenbeheer: u wenst kort op de bal te spelen? Zodra de betalingstermijn is verstreken, maakt u uw facturen aan ons over. Wij zorgen voor de invordering.

Uiteraard is het mogelijk om in het kader van de “in house-formule” ook duidelijk financiële afspraken te maken omtrent het voeren van gerechtelijke procedures.