Tuchtrecht

een strafrechtadvocaat is essentieel, in alle fases van de strafrechtelijke procedure

Tuchtrecht

Bijstand in alle fases van de strafrechtelijke procedure

 

Strafrecht dekt een brede lading van door de wet strafbaar gestelde feiten die aan een correctionele rechtbank voorgelegd worden. De rechter oordeelt of de feiten strafbaar gesteld zijn en of de dader daarvoor gestraft moet worden. Het strafrecht spreekt dan ook vaak tot de verbeelding.

De bijstand van een strafrechtadvocaat is essentieel, in alle fases van de strafrechtelijke procedure.

Het kantoor staat zowel personen die verdacht worden van misdrijven als slachtoffers bij gedurende de fase van het vooronderzoek als bij een procedure voor de correctionele- of de politierechtbank.

Politieambtenaren moeten vaak verstrekkende beslissingen nemen in een fractie van een seconde.

Het gaat daarbij niet alleen om het beteugelen van misdrijven of om het beheersen van geplande manifestaties, maar het gaat ook om niet voorziene tussenkomsten. (Nood)oproepen in vaak moeilijke omstandigheden, gebaseerd op onvolledige en onzekere informatie.

Iedere politieambtenaar weet dat zijn of haar optreden zelden verloopt volgens een vooraf bepaald schema. Nochtans verwachten de maatschappij en de overheden een accurate en reglementaire politionele tussenkomst, die nadien door alle betrokken partijen en door de bevoegde overheden wordt afgetoetst op haar wettelijke basis.

Het risico om ter verantwoording te worden geroepen als politieambtenaar is dan ook aanzienlijk hoger dan bij veel andere beroepscategorieën. 

Om te kunnen beantwoorden aan deze specifieke opdrachten die de politiediensten in de maatschappij dienen te vervullen, werd naar aanleiding van de politiehervorming destijds een apart statuut uitgewerkt met eigen rechten en plichten.

Dit is meteen een tweede reden waarom een operationele politieambtenaar of een statutair burgerpersoneelslid opnieuw een verhoogd risico lopen om betrokken te raken in tuchtprocedures die kunnen leiden tot een ordemaatregel of zelfs tot een effectieve tuchtstraf.
 

U wordt verdacht van strafbare feiten:

De basis van een goede bijstand ligt in de beginfase van een strafrechtelijk onderzoek, namelijk bij het politieverhoor (Salduz).

Of het nu gaat om een politieverhoor of om een verhoor bij de onderzoeksrechter, de verdachte bevindt zich in een kwetsbare situatie, gezien hij of zij niet volledig op de hoogte is van de elementen die tegen hem of haar zullen gebruikt worden. U kan dan ook niet onmiddellijk de afweging maken hoe ernstig de situatie is waarin u bent terechtgekomen en wat de impact is van de verklaring die u aflegt.

Vandaar is het raadzaam u zo snel mogelijk te laten bijstaan, bij voorkeur vóór het eerste verhoor.

Indien u gedagvaard bent voor de politierechtbank en u zich dient te verantwoorden voor een verkeersinbreuk (zoals het veroorzaken verkeersongeval, een snelheidsovertreding, dronken rijden, alcoholintoxicatie, vluchtmisdrijf, rijden in staat van dronkenschap, rijden onder invloed van verdovende middelen), verdedigen wij uw belangen.

Het kantoor verleent u degelijk advies en staat u nauwgezet met raad en daad bij, zowel bij het eerste Salduz-verhoor als bij eventuele navolgende verhoren.

U wordt verdacht van strafbare feiten:

De basis van een goede bijstand ligt in de beginfase van een strafrechtelijk onderzoek, namelijk bij het politieverhoor (Salduz).

Of het nu gaat om een politieverhoor of om een verhoor bij de onderzoeksrechter, de verdachte bevindt zich in een kwetsbare situatie, gezien hij of zij niet volledig op de hoogte is van de elementen die tegen hem of haar zullen gebruikt worden. U kan dan ook niet onmiddellijk de afweging maken hoe ernstig de situatie is waarin u bent terechtgekomen en wat de impact is van de verklaring die u aflegt.

Vandaar is het raadzaam u zo snel mogelijk te laten bijstaan, bij voorkeur vóór het eerste verhoor.

Indien u gedagvaard bent voor de politierechtbank en u zich dient te verantwoorden voor een verkeersinbreuk (zoals het veroorzaken verkeersongeval, een snelheidsovertreding, dronken rijden, alcoholintoxicatie, vluchtmisdrijf, rijden in staat van dronkenschap, rijden onder invloed van verdovende middelen), verdedigen wij uw belangen.

Het kantoor verleent u degelijk advies en staat u nauwgezet met raad en daad bij, zowel bij het eerste Salduz-verhoor als bij eventuele navolgende verhoren.

U bent slachtoffer van strafbare feiten

Slachtoffer worden van een misdrijf is een nare ervaring die gedurende lange tijd sporen kan nalaten op u en op uw naasten.
Naast de verwerking van de gebeurtenissen wacht slachtoffers ook een intensieve zoektocht naar concrete en verstaanbare informatie over hun rechten en plichten en over wat zij precies kunnen verwachten in de loop van een strafprocedure.

Wij bieden u de ondersteuning die u verdient en waar u nood aan hebt.
Als u slachtoffer bent, verdedigen wij uw belangen voor de correctionele rechtbank, de politierechtbank en in graad van hoger beroep.
Het is belangrijk dat u door justitie gehoord wordt en dat u uw schade kan verhalen op de aansprakelijke. Het kantoor draagt zorg voor uw burgerlijke partijstelling ter zitting en voor de invordering van de u toegekende schadevergoeding.

Indien de dader van de feiten onbekend is of onvermogend blijkt , kunnen slachtoffers van opzettelijke misdrijven een procedure voeren voor de Commissie voor Financiële Hulp aan Slachtoffers van Opzettelijke Gewelddaden.

Indien u het slachtoffer bent van een ongeval kunnen wij u tevens bijstaan als burgerlijke partij om uw volledige stoffelijke- en lichamelijke schade te begroten en te recupereren.

Het strafrecht heeft zo’n essentiële impact op de maatschappij, dat er uiteraard ook uitlopers zijn naar andere rechtsgebieden, zoals bijvoorbeeld het tuchtrecht voor openbare ambtenaren.

U bent politieambtenaar en u wordt verdacht van strafbare feiten

Het kantoor heeft de nodige expertise in huis om u zowel bij te staan op vlak van het strafdossier als om u te gidsen door een tuchtrechtelijke procedure.
Voor politieambtenaren gelden immers ook de bepalingen van de deontologische code en van de Tuchtwet.

We bieden u de nodige ondersteuning indien u als politieambtenaar dient verhoord te worden door diensten intern toezicht, door de Algemene Inspectie van de lokale- en van de federale politie of door het Comité P.

Indien u ook tuchtrechtelijk gesanctioneerd wordt, verzorgen wij uw verweer voor de gewone- en/of voor de hogere tuchtoverheid. Desgevallend verdedigen wij uw belangen voor de Tuchtraad en gidsen we u door de administratieve procedures voor de Raad van State.

Wij overlopen graag samen met u de mogelijkheden.

Rechtsbijstand

Vaak voorzien verzekeringscontracten in de vrije keuze van een advocaat, zowel als u verdacht wordt van een onopzettelijk misdrijf maar ook als u slachtoffer bent.

De verzekering betaalt dan alle proceskosten en de kosten van een raadsman, mits voldaan aan de opgelegde contractuele voorwaarden.
Het loont dus de moeite om eerst en vooral na te gaan of u deze dekking geniet.

Rechtsbijstand

Vaak voorzien verzekeringscontracten in de vrije keuze van een advocaat, zowel als u verdacht wordt van een onopzettelijk misdrijf maar ook als u slachtoffer bent.

De verzekering betaalt dan alle proceskosten en de kosten van een raadsman, mits voldaan aan de opgelegde contractuele voorwaarden.
Het loont dus de moeite om eerst en vooral na te gaan of u deze dekking geniet.

Wij overlopen graag samen met u de mogelijkheden.

Gerelateerde artikels

Politieambtenaren die zelf verhoord worden

In 2018 ontving het Comité P een recordaantal klachten tegen politieambtenaren. In totaal ging het om 2.965 klachten, een steeds stijgend aantal. Dit is dan nog zonder de zaken die bij de Algemene Inspectie (AIG) aanhangig gemaakt werden. Het ging voor alle...

read more

HEBT U EEN VRAAG?

4 + 15 =

Maria Van Bourgondiëlaan 33A
8000 Brugge
tel: +32 (0) 50 64 19 00
info [at] lawcom.be
BE 0795.479.479