Geweld tegen politieambtenaren neemt toe

Het neemt de meest diverse en jammer genoeg -in bepaalde gevallen- ook de meest extreme vormen aan. Vaak zijn politieambtenaren slachtoffer van driest geweld, omwille van hun tussenkomst of naar aanleiding van hun functie. Het is daarnaast ook een spijtige vaststelling dat de slachtoffers van geweld tegen politieambtenaren vaak in de kou blijven staan.

Sinds de omzendbrief 10/2017 van het college van Procureurs-generaal bij de Hoven van Beroep bestaat er een specifieke basis om de Gerechtelijke afhandeling van de gevallen waarin geweld werd gebruikt tegen de politiediensten te omschrijven.

De doelstelling betreft het zoveel mogelijk vermijden dat er fysiek geweld gepleegd wordt tegen de leden van de politiediensten in het kader van de uitvoering van hun opdrachten.

Voor politieambtenaren is het uiteraard belangrijk dat er opgetreden wordt tegen het geweld dat zij vaak ervaren. Politiemensen vragen een krachtig signaal van zowel Justitie als van de maatschappij om dat geweld een halt toe te roepen en om deze daden uitdrukkelijk te veroordelen.

Het is een spijtige vaststelling dat de slachtoffers van geweld tegen politieambtenaren in de kou blijven staan. Vaak moeten zij zelf hun administratieve formaliteiten regelen, worden ze niet afdoende geïnformeerd omtrent hun rechten en maken sommige overheden er een punt van wanneer ze een raadsman moeten toekennen of wanneer zij de vrije keuze van een raadsman moeten respecteren.

Wat te denken van politieambtenaren dewelke slachtoffer zijn van lasterlijke beschuldigingen? Zeker in dergelijke gevallen wordt rechtsbijstand veelal geweigerd door de politiezone of directie,  of door de herverzekeringsmaatschappij van deze werkgevers.

Naar aanleiding van deze problematiek kunnen politieambtenaren zich nochtans beroepen op ondermeer volgende regelgeving:

  • ministeriële omzendbrief GPI 72 van 8 februari 2013 betreffende de rechtshulp aan personeelsleden van de politiediensten die het slachtoffer zijn van gewelddaden of valse klachten.
  • ministeriële omzendbrief GPI 79 van 21 februari 2014 betreffende de steun van het Stressteam van de federale politie aan de lokale politiezones met betrekking tot de opvang en de begeleiding van de personeelsleden, slachtoffer van geweld door derden, evenals van hun familie.
  • ministeriële omzendbrief GPI 36ter van 21 maart 2014 betreffende de schadeloosstelling van de gedeeltelijke tijdelijke arbeidsongeschiktheid.
  • Het ministerieel besluit van 13 februari 2014 voorziet dat de tijd die wordt gespendeerd in persoon, met inbegrip van de verplaatsingstijd, in het kader van een burgerlijke partijstelling voor zaken die verband houden met de dienst als dienstprestatie in aanmerking wordt genomen voor de werkelijke duur.
  • Het koninklijk besluit van 9 maart 2014 betreffende de burgerlijke aansprakelijkheid van en de rechtshulp en zaakschadevergoeding voor personeelsleden van de politiediensten zorgt ondermeer voor de kosteloze rechtshulp.
  • Het koninklijk besluit van 3 februari 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten betreffende het geweld tegen politiepersoneelsleden regelt de reaffectatie binnen de geïntegreerde politie van de personeelsleden die het slachtoffer zijn geworden van ernstige gewelddaden.

Politieambtenaren kunnen voortaan dus makkelijker een beroep kunnen doen op kosteloze rechtshulp. De aanvraagprocedure werd gebruiksvriendelijker en er werden strikte behandeltermijnen bepaald om het geweld tegen politieambtenaren te beteugelen.

Ons kantoor staat klaar om naar u te luisteren, om u te adviseren en u verder te begeleiden.

Share This