In 2018 ontving het Comité P een recordaantal klachten tegen politieambtenaren. In totaal ging het om 2.965 klachten, een steeds stijgend aantal.

Dit is dan nog zonder de zaken die bij de Algemene Inspectie (AIG) aanhangig gemaakt werden.

Het ging voor alle duidelijkheid om het aantal geopende zaken, zonder rekening te houden met het uiteindelijke oordeel van het Comité P. In 69,5 procent van de gevallen concludeerde het toezichtsorgaan op de politie dat er “geen fout” werd gemaakt, in 11,5 procent van de gevallen was dat wel het geval.

Elk onderzoek waar een politieambtenaar als verdachte in betrokken is, leidt onvermijdelijk tot een verhoor.

Zaken kunnen ook worden afgesloten omdat er bijvoorbeeld onvoldoende bewijs was, de betrokken politiekorpsen zelf al maatregelen namen via hun diensten intern toezicht (DIT), de zaken behandeld werden door het gerecht, er onvoldoende bewijs was of het Comité P niet bevoegd bleek. Toch laat dergelijke klacht niemand onberoerd.

In de meeste gevallen wordt er uiteraard een onderzoek gevoerd naar de feiten die door burgers gemeld worden. De meest voorkomende klacht was dat de politie een taak “onjuist, onvolledig, onverzorgd of niet pertinent” uitvoerde (14,5 procent van de zaken), voor een partijdige, niet-neutrale houding of ongelijke behandeling (12,9 procent). Ook onder meer intimidaties, onbeleefdheid, het niet opdagen en het (disproportioneel) gebruik van geweld werden bijvoorbeeld gemeld.

Elk onderzoek waar een politieambtenaar als verdachte in betrokken is, leidt onvermijdelijk tot een verhoor.

 

Praktijk toont aan: politieambtenaren hebben nood aan bijstand

Ondanks het feit dat de grote meerderheid van de politieambtenaren vertrouwd is met de uitvoering van dagdagelijkse Salduz-verhoren, toont de praktijk aan dat ook zij nood hebben aan bijstand wanneer ze zelf verhoord dienen te worden.

Ook voor politieambtenaren geldt immers dat ze onschuldig zijn tot het tegendeel bewezen is.

Een uitnodiging tot een Salduz3-verhoor waarbij u zichzelf als politieambtenaar dient te verantwoorden, zorgt voor een verlies van realiteitszin. De gekende structuur valt weg en maakt plaats voor onmacht, vragen over de procedure, de gevolgen, de manier van handelen, de perceptie van de collega’s enzovoort.
Er rijzen bijkomende twijfels wanneer men dient verhoord te worden door het Comité P, de Algemene Inspectie of een dienst intern toezicht, maar zeker wanneer men betrokken raakt in een schietincident of mogelijk zelfs bij een arrestatie met Salduz4-verhoor tot gevolg.

Lawcom Advocaten legt zich specifiek toe op de verdediging van politieambtenaren en bereidt tot in de details dergelijk verhoor samen met u voor.

Ook voor u als politieambtenaar geldt immers dat u onschuldig bent tot het tegendeel bewezen is en daar maken wij een punt van.

Share This