Het voorrecht van herstelkosten

Verhaalsrecht van de schuldeisers Iedereen die zich persoonlijk verbindt, is gehouden zijn verbintenissen na te komen, onder verband van al zijn goederen. Wanneer een schuldenaar zijn verbintenissen dus niet nakomt heeft de schuldeiser een verhaalsrecht op de goederen...