Het voorrecht van herstelkosten

Verhaalsrecht van de schuldeisers Iedereen die zich persoonlijk verbindt, is gehouden zijn verbintenissen na te komen, onder verband van al zijn goederen. Wanneer een schuldenaar zijn verbintenissen dus niet nakomt heeft de schuldeiser een verhaalsrecht op de goederen...

Eigendomsvoorbehoud

Een beding van eigendomsvoorbehoud komt frequent voor als standaardbeding in de algemene voorwaarden van verkopers van roerende goederen. Het zou een effectief en efficiënt zekerheidsmechanisme zijn tot waarborg van betaling door de koper, maar wat houdt de clausule...